Årsmøte 2021 Fortuna Rideklubb

Nytt styre for 2021/2022 ble valgt inn på årsmøte som ble avholdt 26.05.21 

Styre: 

Leder: Michael Mørneby 

Nestleder: Hege Krogsæter 

Styremedlem: Ylvisåker Kristin Gustavsson 

Styremedlem: Vidar Krogsæter 

Styremedlem: Ann- Therese Sæter 

Styremedlem: Marianne Søgaard 

Styremedlem: Kristine Malmberg 

Vara: Charlotte Lundquist  

Vara: Benedicte Larsen 

 

Kontrollutvalget: 

Leder: Pål Malmberg 

Marianne Olsen 

Vara: Rebecca H. Jønsberg 

 

Valgkomiteen: 

Leder: Anna Dickson 

Camilla Karlsen 

Sylvia Riddarsporre 

Vara: Randi Hatteland 

 

Ungdomskomiteen: 

Kajsa Linnea Christiansen 

Silje Børve 

styret@melgaardhestesenter.no 

lagt til handlevogn