Årsmøte 2021 Fortuna Rideklubb

Årsmøte blir flyttet frem til mai.

Innkalling med alle frister og nødvendige opplysninger kommer så snart vi fått landet dato.Vi må først ha et budsjett seminar 2021, for å sette årets budsjett, så vi har det til årsmøtet.Dette ligger dessverre utenfor vår kontrollEr ganske sikker på at vi har ny regnskapsfører neste år....Vi har til tross for gjentatte purringer ikke fått regnskapet for 2020 fra regnskapsfører.

Styret i Fortuna Rideklubb innkaller til ordinært årsmøte.
Onsdag 3 Mars 2021 kl. 1930

Obs! Ny tid: onsdag 24. mars kl 1900 på Teams.

Link vil bli sendt ut personlig til alle registrerte medlemmer med stemmerett ihht lovene (registrert e-mail adresse i minidrett).

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Valg av dirigent 
 3. Valg av referent 
 4. Valg av to personer til å underskrive protokoll 
 5. Godkjenning av innkalling 
 6. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 
 7. Årsmelding 2020 
 8. Regnskap 2020 
 9. Innkomne saker 
 10. Medlemskontingent 2022 
 11. Budsjett 2021 
 12. Handlingsplan 2021 
 13. Valg
  a. Styre med
      i. Leder
     ii. Styremedlemmer
     iii. Varamedlemmer
  b. Kontrollutvalg
  c. Representanter til 
    i. Enebakk Idrettsråd
    ii. NRYF Ting og andre møter
  d. Valgkomite 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt til styret innen 10. Mars 2021 på 

styret@melgaardhestesenter.no 

Innkalling årsmøte 2021 pdf-fil (80kb).