Oversikt over bruk av ridehallen

Vi har laget oversikt over aktiviteter i ridehallen og når den er åpen for alle.

 

Regler for bruk av hall og ridebane

 • Det er påbudt med godkjent ridehjelm!
 • Skritting og leiing av hest foregår på innsiden av sporet
 • Unngå å stoppe på sporet
 • Venstre hånd har forkjørsrett- hold til høyre
 • Hold hjørnene i ridehuset fri for ting, her skal det kun stå trillebår og møkkeutstyr
 • Skrittetepper henges i hjørnene, IKKE på lang- eller kortsiden
 • Longering og tømmekjøring må gjerne forekomme, så sant det er OK for de andre og sikkerhetsmessig forsvarlig
 • Hvis man skal bruke bommer og cavaletter utenom oppsatt tid må være OK for de andre i ridehuset
 • Møkk UMIDDELBART etter deg og legg møkka i trillebåren
 • Det er strengt FORBUDT å legge igjen møkk i hjørnene i ridehuset- dette skal i trillebåren. Er den ikke der, skal det kastes ut i møkkadyng
 • Sikkerhetsvest under hopping er påbudt for rytter t.o.m. det året de fyller 18, men anbefales for alle
 • Det må alltid stå en person over 18 år på bakken under sprangridning
 • Det er ikke tillatt å slippe hestene løse i hallen
 • Løshopping er kun tillatt når dette er organisert
 • Barn under 12 år, skal ha tilsyn av voksne under ridning
 • Eksterne trenere skal fortrinnsvis benytte utebanen under undervisning, og kan benytte ridehuset så sant det er ledig og ikke til hinder for andre. Husk vi er mange som skal trene
 • Stallmedarbeider tømmer trillebåren man- fredag før rideskolen og rideskoleinstruktører på kvelden etter endt rideskole. (Mandag-tordag)

Helgforer har ansvaret for å tømme den i helger, etter endt morgenforing.

Spørsmål om ridehallen og leie av ridehallen rettes til Sportskomiteen.

lagt til handlevogn